Kratak istorijat aerokluba "Jagodina"

            Aeroklub "Jagodina" osnovan je 1938. godine kao Mesni odbor Kraljevskog Jugoslovenskog Aerokluba. Na mestu zvanom "Jošje", severoistočno od Jagodine, izgrađen je hangar koji je svečano osvećen 2. jula 1939. godine. Istog dana krštene su i dve jedrilice, a kumovi su bili arm. đeneral g. Dušan Simović, načelnik glavnog đeneralštaba, i div. đeneral g. Milojko Janković, komandant vazduhoplovstva vojske. Ne postoji puno podataka o radu aerokluba u ovom periodu. Posle II Svetskog rata aeroklub nastavlja sa radom kao vazduhoplovna grupa "Ljubiša Urošević", koja je bila ogranak Vazduhoplovnog društva "Moma Stanojlović" iz Kragujevca. Hangar koji je napravljen 1938. godine bio je nažalost uništen, a kao prvu materijalnu pomoć grupi društvo daje modelarski materijal i jednu oštećenu jedrilicu tipa "Vrabac". Jedrilica je u proleće 1949. godine popravljena, i ozbiljno se razmišljalo o otvaranju jedriličarske škole za koju je formacijski bilo potrebno najmanje dve jedrilice, autovitlo, smeštajni prostor (hangar) i nastavnik letenja. Aprila 1949. godine, uz pomoć vazduhoplovaca Kragujevca, Niša, Smederevske Palanke i Beograda organizovan je prvi posleratni aeromiting, a od novca od prodatih ulaznica kupljena je nova jedrilica tipa "Vrabac" i autovitlo. Time je ispunjena većina uslova pa je VSS, kao nadležni organ rasporedio Pintar Franca, nastavnika jedriličarstva , za upravnika jedriličarske škole. Te 1949. godine u školi je obučeno 30 jedriličara i 30 padobranaca (među njima i poznati TV i pozorišni reditelj Arsa Milošević). I pored dobrih rezultata jedriličarska škola je zbog nedostatka smeštajnog prostora - hangara ugašena. U toku sledeće 1950. godine iz grupe jedriličara obučenih u klubu Aca Veljić odlazi u republički centar, završava nastavničku obuku i dobija zvanje nastavnika jedriličarstva. Iste godine od fabrike kablova u tadašnjem Svetozarevu klub dobija objekat za hangar koji modelari demontiraju u fabrici, prenose na aerodrom i ponovo montiraju. Obezbeđuju se sredstva za kupovinu dvosede jedrilice tipa "Roda", ali zbog reorganizacije u VSJ i VSS škola prestaje da postoji, aerodrom se pretvara u poljoprivredno dobro, a aeroklub svoju aktivnost prenosi na rad sa vazduhoplovnim podmlatkom i modelarima, koji su kasnije postali zahvalna kadrovska baza za razvoj ostalih vazduhoplovnih grana. U daljem periodu aeroklub je ostvario izvanrednu saradnju sa aeroklubovima koji su imali letačka sredstva (Paraćin, Smederevska Palanka, Niš, Smederevo i dr.), gde je školovao svoje članstvo i obezbeđivao kadrove za svoj dalji rad. Uz pomoć aerokluba "Naša krila" iz Paraćina i nastavnika padobranstva Slavka Godića 1970. godine ponovo je formirana padobranska sekcija koja je postigla najbolje sportske rezultate u istoriji aerokluba. Članovi padobranske ekipe osvajali su medalje na državnim, republičkim i kup takmičenjima a u njihovim redovima je i par državnih reprezentativaca i rekordera. Do sada je u aeroklubu obučeno više od 400 padobranaca i izvršeno preko 12000 skokova. Aeroklub je poslednjih deset godina opstao samo zahvaljujući snalažljivosti i entuzijazmu članova. Pre par godina ostao je bez prostorija koje su vraćene bivšim vlasnicima. Padobrane i opremu čuva u aeroklubu Smederevo, sa kojim lepo sarađuje, a svi kontakti se obavljaju preko sekretara kluba Zorana Milenkovića i njegovog kućnog telefona 035/261-602. Poštu prima na adresu Omladinskog saveta u Jagodini (sa naznakom "za aeroklub"), a E-mail adresa za kontakt je srbos@ptt.yu. Na kraju, evo i par fotografija iz perioda osnivanja i prvih godina rada aerokluba.

      1.   Plakat.jpg (78683 bytes)   2.   aeromiting49.jpg (30036 bytes)  3.   Po-2 aeromiting.jpg (32893 bytes)   4.   jedrilica.jpg (29885 bytes)

      5.   aca veljic.jpg (44286 bytes)    6.  Po2 arsa.jpg (37907 bytes)

   Slika 1: Plakat za osvećenje hangara 2. jula 1939. godine u Jagodini.

    Slika 2: Svečana tribina za vreme aeromitinga 1949. godine.

   Slika 3: Vršački piloti na avionu PO-2 na mitingu 1949. godine.

   Slika 4: Grupa jedriličara sa nastavnikom Pintar Francom 1949. godine.

   Slika 5: Aca Veljić pored aviona PO-2.

  Slika 6: Prvi grupa jagodinskih padobranaca 1949. godine (u donjem redu Arsa Milošević, TV i pozorišni reditelj).

   

Povratak na glavnu stranu